Главная English version Карта сайта
Адрес райисполкома:
222932 г. Старые Дороги,
ул. Пролетарская, 38
e-mail: isp@staryedorogi.minsk-region.by
Телефон: 
 (8-01792) 55539
 
Официальный сайт
Официальный сайтОфициальный сайт Официальный сайт
<##lang_search>
Главная  >  Новости  >  Новости региона
Интернет-ресурсы
Новости региона
12.06.2018
Старадаражане сустрэліся з Кастусём Цвіркам

Яркае і запамінальнае мерапрыемства, прысвечанае Году малой радзімы, адбылося ў раённай бібліятэцы. Вучні і настаўнікі сярэдніх школ №1 і №2, аматары паэзіі прыйшлі сюды, каб сустрэцца са сваім славутым земляком — Кастусём Цвіркам.Наша Старадарожчынаганарыццатым, штосяродяелюдзей, вядомыхзамежаміраёна, ёсць і КанстанцінАляксеевіч — паэт, празаік, перакладчык, фалькларыст, этнограф, краязнаўца, даследчык, сцэнарыст, рэжысёр. Вядучыясустрэчы — СвятланаДарошка і ТаццянаГапановіч — пазнаёміліпрысутных з біяграфіяйпаэта, сазборнікаміяготвораў, іхасноўнымітэмамі і матывамі. Іхсловыперапляталіся з выступленнямісамогавіноўнікаўрачыстасці, з паказамвідэаролікаў, з цудоўнымімелодыяміпесеньбеларускіхкампазітараў у выкананнісалістаў Палаца культуры — ЛюдмілыБаратавай, ІванаЖураўскага, НаталліВаленцюкевіч.


Удзельнікісустрэчымелімагчымасцьяшчэ раз пераканацца, што наш зямляк — асобатворчая, таленавітая, мнагагранная. Усяяготворчасцьпрасякнутамоцнымпачуццёмлюбові да роднага краю. Радзіма для яго — і ўся Беларусь, і Старадарожчына, і вёсачка з мілагучнайназвайЗялёная Дуброва, якуюзаснаваліягопродкіЦвіркі–Гадыцкія ў далекім 1904 годзе. Многагаварыласяпракнігупісьменніка “Будзілавёскуберасцянка”, выдадзенную ў 2007 годзе, у якойКастусьЦвіркацікаварасказаўпра свой родны куток, ягогісторыю, сваіхземлякоў.


Падчассустрэчыпрагучалівершыпаэта “Старадарожскіраён” і “Сцежкададому”, якіярасказвалівучні СШ №1 Аліна Александрова і ТаццянаДарошка — пераможцыраённага конкурсу чытачоў “Жываякласіка”. Арганізатарымерапрыемствападрабязнарасказалі і абнавуковайдзейнасціКанстанцінаАляксеевіча. Ён — кандыдатгістарычныхнавук, старшынавуковысупрацоўнікІнстытутамастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклоруНацыянальнайакадэміінавукБеларусі, даследчыквясельныхабрадаў, а таксаматворчасціпапулярныхураджэнцаўБеларусі XIX ст., збіральнікфальклору. Па сцэнарыяхКастусяЦвіркіпастаўленыдакументальныяфільмы “Іграюцьвяселлегармоні” і “Вечны выгнаннік”. Ёнперакладваетворыіншыхаўтараў, і яготворыперакладзены на рускую, малдаўскую, польскую і англійскуюмовы.


Удзельнікісустрэчы не абмінуліўвагай і раман “Воўчаявыспа”, кнігунарысаў “Зорка філаматаў”. Аб гісторыінапісанняапошняйаўтаррасказаўпадрабязна.


НапрыканцысустрэчыКанстанцінАляксеевічахвотнаадказаў на пытаннібліц-інтэрв’ю, падзяліўсясваіміжыццёвымі ітворчыміпланамі, расказаўабпадрыхтоўцы і выпуску серыівыданняў “Беларускікніга-збор”, заснавальнікам і нязменнымрэдактарамякойёнз’яўляецца.


Сустрэчаатрымаласяцёплай, босаграваліяешчырыяўсмешкі, прыгожыякветкі, гарачыяапладысменты, добрыяпажаданні.


Жыць і тварыцьдабро, прыносіцьрадасцьлюдзям словам і творчасцю, справамі і здзяйсненнямі — восьштоз’яўляеццасэнсамжыццяКанстанцінаАляксеевічаЦвіркі.

Все новости рубрики
© Стародорожский районный исполнительный комитет, 2008
Разработка сайта БЕЛТА
Поддержка сайта УП «Минская волна»